Chính sách đại lý Thảm Nhập Khẩu Thái Lan của KATA Việt Nam


T hào là nhp khu chính thc và duy nht thm Thái Lan Back Liners ti Vit Nam. Thm nhp khu Back Liners là thương hiu thm lót sàn ni tiếng do công ty E.I Products sn xut, vi tiêu chí khi ra đi là luôn luôn mang ti khách hàng nhng sn phm hoàn ho nht, tin dng nht, giá c hp lý nht. Không nhng vy thm Back Liners còn mang trên mình: 

 S tinh tế, t m trong tng chi tiết nh khi thiết kế


Thảm lót sàn ô tô BMW Series 7


 Cn Trng trong vic chn vt liu cu thành sn phm ( Cao su t nhiên tiêu chun Euro)

Thảm lót sàn ô tô cao su thiên nhiên


  Chú Trng đc bit tAn Toàn khi s dng ( Gai cao su chng trượt)

  
Thảm lót sàn Back Liners

 Sn xut trên dây chuycông ngh Hin Đca Thái Lan


     
Nhà máy sản xuất thảm lót sàn Back Liners

Nhà máy sản xuất thảm lót sàn Back Liners

Sản xuất thảm Back Liners

Kho thảm Back Liners

   

 Hàng chính hãng, Nhp Khu Nguyên Seal, đm bo không thay thế, chính sa ti Vit Nam. Cam kết đn gp 10 giá tr sn phm nếu phát hin sai phm


Chính sách đi lý: 

- Vui lòng liên hệ: 0934439406 để nhận được chính sách tốt nhất
  
Quyn li ca đi lý:

1.  Khi làm đ
i lý ca KATA, đi lý có th đt logo ca đi lý lên các hình nh hoc sn phm ca KATA, đ đi lý tin hơn trong vic phân phi bán hàng trong khu vc.

2.  Đ
i lý được s dng logo BackLiners, KATA đ s dng trong vic bán hàng sn phm ca KATA phân phi.

3.  KATA có h
 tr các đi lý trên danh sách các đi lý trên website : www.katavina.comwww.thamthailan.com, KATA cũng thường xuyên qung cáo đ khách hàng ti mi tnh có th tiếp cn được các đi lý đa phương qua kênh online.

4. Hỗ trợ đổi hàng với những sản phẩm đại lý tồn kho lâu.


5. Giá bán c
a KATA là đng nht gia các đi lý. Giá bán l được thng nht trên toàn quc. Không có s vic phá giá nh hưởng đến các đi lý phân phi.

Chia sẻ mạng xã hội

Related Posts

Kế Tiếp
« Prev Post
Trước
Next Post »