Toyota Land Cruiser V6 2022 ra mắt tại Việt Nam - tìm hiểu sự thay đổi cho thảm lót sàn

Land Cruiser 2022 bố trí và sắp xếp ghế mới

Toyota Land Cruiser V6 2022 ra mắt tại Việt Nam với sự nâng cấp khung gầm và trang bị hoàn toàn mới. Chính bởi sự thay đổi này, đồng nghĩa rằng thảm lót sàn mà KATA xây dựng sẽ có nhiều nét khách biệt.


Bài viết chi tiết sự thay đổi bạn có thể xem tại đây cùng BackLiners nhé! 

Thamthailan A part of KATA

Chia sẻ mạng xã hội

Related Posts

Kế Tiếp
« Prev Post
Trước
Next Post »