Hướng dẫn sử dụng cảm biến áp suất lốp FOBO Tire
TRƯỚC HẾT QUÝ KHÁCH CÓ THỂ XEM THÔNG TIN SẢN PHẨM TẠI ĐÂY


Hướng dẫn sử dụng cảm biến áp suất lốp FOBO Tire - Phần 1

( Giới thiệu, Áp suất lốp tối ưu, Lốp căng, Lốp Non và nguy cơ)


Hướng dẫn sử dụng cảm biến áp suất lốp FOBO Tire - Phần 2

( HUB, Thiết bị trung tâm)

Hướng dẫn sử dụng cảm biến áp suất lốp FOBO Tire - Phần 3

(PIN, Đơn vị cảm biến, Xoay Lốp, Đảo Lốp)

Hướng dẫn sử dụng cảm biến áp suất lốp FOBO Tire - Phần 4

( Ốc, Cờ Lê Chống Trộm và cách sử dụng)

Hướng dẫn sử dụng cảm biến áp suất lốp FOBO TIRE - Phần 5

( Cài đặt ứng dụng FOBO và Cảm biến)

Phần 6: Foboshare, Xoay Lốp, Vô hiệu hóa cảm biến và Thay thế cảm biến mới, Chuyển FOBO Tire cho người dùng khác, Hiện/Ẩn Đề xuất áp suất lốp..

Phần 7: Tính năng nâng cao trên cảm biến áp suất lốp FOBO Tire

TẠO RA CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP FOBO TIRE NHƯ THẾ NÀO?